Pagesa ditore: 1200 Den, Ndrimi i natës: 22:00- 07:00 Дневно плаќање:1200 ден, Ноќна смена

Plotëso formularin/ Пополнете го формуларот 

Vendodhja: Fsh. Odër, komuna e Tearcës
Локација: С. Одри, општина Теарце

Pagesa Ditore: 1200 Den, Ndrimi i natës: 22:00- 07:00

Дневно плаќање: 1200 ден, Ноќна смена: 22:00- 07:00

Përshkrimi i Vendeve të Punës:  

Опис на работните места:

1. Punëtor në Prodhim/

Работник во Производство

Thanks! Message sent.